Ansatte

Sentrum legesenter er allmennpraksis med 2 spesialister i allmennmedisin og 1 lege i spesialisering. Foruten legene består staben vår av 4 legesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

I tillegg til våre faste leger har vi også 1 turnuskandidat på legekontoret. Turnuslegen/LIS-1 er hos oss i 6 måneder, fra september til mars, og mars til september.

Over våren og høsten har vi en medisinsk student utplassert i opplæring.