Leger

Dr. Laila Lambrecht, Spesialist i Allmennmedisin og daglig leder,  turnusveileder og veileder for leger i spesialisering i Almen Medisin. Laila Lambrecht gjennomgått 2 årig utdanning i kognitiv terapi og er i pågående 2 årig utdanning i ACT, terapeutisk samtale behandling.

Laila Lambrecht sentrum legesenter Gjøvik

Dr. Dara Grujic, Spesialist i Allmennmedisin.

Dr. Even Trætteberg Paulsen i utdanning som Allmennspesialist, ALIS -lege og tilsynslege for bosetningflyktninger og familiegjenforente.