Åpningstider

 

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling, alle hverdager i ordinær kontortid mellom 08.00 og 15.00.

Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.

Det må bestilles en timeavtale for laboratorium tjeneste, og det må forventes ventetid.

Kontoret er åpent fra kl 08 til kl 15, stengt fra 12-12.30

Telefontid fra kl 08-12 på telefon 611 38 620

På grunn av kommunale tilsynsoppgaver er leger fraværende følgende ukedager:

Dr. Lambrecht er fraværende på fredager,

Dr. Grujic er fraværende på torsdager,

Dr. Even Trætteberg Paulsen er fraværende på tirsdager.