Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene.

Barn under 16 år ingen egenandel på legetjeneste, men det kan tilkomme betaling for utstyr.

Det foregår automatisk frikortregistrering, men enhver med frikort må allikevel gi beskjed i resepsjon eller hos legen.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 155 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 204 kr
 • Konsultasjon hos turnuslege 155 kr
 • Elektronisk konsultasjon 204 kr  pluss girogebyr.
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving uten legekonsultasjon 56 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 55 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 55 kr

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen eller 16 års grense.
Du må betale for dette selv om du har frikort

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer (omfattes ikke av frikortordningen):

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 62 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift, sukkerbelastning m.m 93 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 131 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 177 kr
 • Henvisning 59kr
 • Influensaveksinen, egenandel 50kr (ingen egenandel ved frikort)
 • Førerkort, enkel 400kr  utvidet med tillegg av medisinske opplysninger 600kr