Årlig Influensavaksine

Influensa Vaksinen hver høst, fra oktober.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Vi ber nå våre pasienter henvende seg i luken ved ankomst, og vi ber om at det opplyses om frikort, det bes kontrollert at vi har korrekt mobilnummer og at bopælsadresse stemmer.